Degradacja środowiska

Możliwość komentowania Degradacja środowiska została wyłączona 60

Kwestie ekologiczne nie powinny być ignorowane, gdyż ewentualna degradacja środowiska naturalnego mogłaby być już nieodwracalna. Z pierwszych szacunków jednoznacznie wynikało, że zasoby gazu łupkowego w Polsce są największe na kontynencie europejskim, lecz z raportu Polskiego Instytutu Geologicznego można się dowiedzieć, że wielkość złóż mieści się w przedziale 346 – 768 miliardów m. Raport został opublikowany w marcu 2012 roku i był swego rodzaju ostudzeniem zapałów osób, które od początku lobbowały za wydobywaniem gazu łupkowego. W tym miejscu wypada dodać, że stosowne koncesje na poszukiwanie złóż gazu łupkowego zostały wydane kilkunastu podmiotom, w tym także spółkom z kapitałem zagranicznym, które mają doświadczenie w podobnych pracach. W niektórych przypadkach potwierdzono faktyczne występowanie gazu łupkowego, w innych wciąż oczekuje się na efekty. W każdym bądź razie warto zaznaczyć, że jak do tej pory stosuje się głównie metodę szczelinowania hydraulicznego i właśnie tutaj pojawiają się obawy ekologów, że mogą powstać znaczne szkody dla środowiska. Podczas prowadzenia odwiertów w ten sposób dochodzi do emisji dwutlenku węgla na dość dużą skalę oraz do wycieku metanu do środowiska. Naukowcy alarmują, że to drugie zdarzenie może mieć bezpośrednie przełożenie na ocieplenie klimatu, co w dzisiejszych czasach jest skrajnie niekorzystne i niepożądane. Prowadzone od kilkunastu miesięcy prace poszukiwawcze spotykają się z określonymi reakcjami społecznymi i politycznymi. Rzecz jasna reagują przeważnie ludzie mieszkający na terenach, gdzie prowadzone są takie prace. W okolicach Zamościa i na Pomorzu miały miejsce zorganizowane protesty, jawnie sprzeciwiające się metodzie szczelinowania hydraulicznego, a w zasadzie dyskredytujące cały proces poszukiwania gazu łupkowego. Podawano argumenty, iż dochodzi w ten sposób do zanieczyszczania wód gruntowych licznymi substancjami chemicznymi. Mówiono też o konieczności zużywania w tym celu zbyt dużej ilości wody. Trudno aktualnie określić jak rozwinie się sytuacja, ale należy stanowczo podkreślić, że po stronie zwolenników pojawiają się przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, którzy przekonują, że wydobywanie gazu łupkowego pozwoli Polsce na osiągnięcie niezależności energetycznej. Ich stanowisko jest całkiem zrozumiałe, biorąc pod uwagę polską rację stanu, ale od razu trzeba zastrzec, że politycy nie powinni zapominać o wpływie takich działań na środowisko.

Degradacja środowiska
1 vote, 2.00 avg. rating (57% score)
admin

View all contributions by admin

Similar articles