Komornik sądowy przy sądzie rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce

Możliwość komentowania Komornik sądowy przy sądzie rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce została wyłączona 576

Komornik

Komornik działa w zakresie określonym w Ustawie o Komornikach z dn. 29 sierpnia 1997 z późniejszymi zmianami. Pełni on funkcję publiczną, polegającą na egzekwowaniu należności wynikającej z prawomocnego orzeczenia sądowego. Musi ono zawierać klauzulę wykonalności, która definiuje: kto jest dłużnikiem, kto jest wierzycielem, jaka jest wartość należności oraz na jakich warunkach ma zostać uregulowana należność.

Udać się do niego należy, kiedy wyczerpane zostały wszystkie możliwości uzyskania od wierzyciela swojej należności tj.: bezskuteczne były upomnienia, opcjonalnie mediacje, proces sądowy został rozstrzygnięty na naszą korzyść, a w orzeczeniu został nadany tytuł wykonawczy. W kancelarii trzeba pobrać jeszcze wniosek o wszczęcie egzekucji i do wypełnionego dołączyć dokumenty potwierdzające istnienie należności. Wybierając komornika należy również zwrócić uwagę na skuteczność procesowania z uwagi na miejsce zamieszania osoby uprawnionej i zobowiązanej. Jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki formalne, funkcjonariusz rozpocznie „ściąganie” długu.

Oczywiście nie podejmuje działań z urzędu w interesie klienta. Wszystkie czynności jakie przeprowadza, wynikają z wniosku osoby zainteresowanej, która może w nich uczestniczyć. Dlatego warto dbać o swój interes i być w stałym kontakcie z nim

Komornik sądowy przy sądzie rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce
1 vote, 2.00 avg. rating (57% score)
admin

View all contributions by admin

Similar articles