Komornik sądowy Tymoteusz Jacyna-Onyszkiewicz Poznań

Możliwość komentowania Komornik sądowy Tymoteusz Jacyna-Onyszkiewicz Poznań została wyłączona 327

Kim jest i czym się zajmuje komornik?

Z założenia komornik nie kojarzy się nam dobrze, bowiem utożsamiamy go z pojęciem długu, które nie jest nigdy przyjemnym doświadczeniem. Warto sobie uzmysłowić, że komornik sądowy jest tak naprawdę funkcjonariuszem publicznym. Wiąże się to dla niego zarówno z określonymi prawami, jak i obowiązkami oraz wymaganiami dotyczącymi jego osoby. Komornik działa przy egzekwowaniu orzeczeń sądów rejonowych. Stąd wynika także, że mówimy o rejonach, w których pracuje dany komornik – są to obszary wyznaczone w związku z pracą dla jednego lub kilku sądów. Podstawowym zadaniem komornika jest egzekwowanie wyroku sądu, a więc zastosowanie przysługujących mu środków przymusu do przekazania należności dla wierzyciela z majątku dłużnika. Charakter takich świadczeń może mieć zarówno wymiar pieniężny, jak i niepieniężny (jako wydanie ruchomości czy też słynny nakaz eksmisji). Zaangażowanie w sprawę majątkową komornika jest zwykle traktowane jako zakończenie sprawy i ostateczne rozwiązanie, bowiem nie sprawdza on już zasadności długu, lecz zajmuje się bezwzględnym jego egzekwowaniem.

Komornik sądowy Tymoteusz Jacyna-Onyszkiewicz Poznań
1 vote, 5.00 avg. rating (87% score)
admin

View all contributions by admin

Similar articles