Konflikt a negocjacje

Możliwość komentowania Konflikt a negocjacje została wyłączona 180

Z negocjacjami spotykamy się na każdym kroku. Targujemy się w czasie zakupów, w pracy, w szkole… Jak jednak przebiegają negocjacje w świecie biznesu?

Techniki negocjacyjne są obustronnym procesem komunikowania się kontrahentów. Jest to ciąg decydowania, w którym każda ze stron chce doprowadzić do korzystnych dla siebie rozstrzygnięć. Zamierzeniem procesu negocjacyjnego jest osiągnięcie porozumienia, podjęcie jednogłośnej decyzji, co do sprzedaży lub kupna produktów i usług, ich ilości i ceny, szczegółów i terminu przelewu oraz dostawy i innych, które opisane są w kategorii zarządzanie logistyczne.

Przyczyną negocjacji może być konflikt.

Spór w organizacji oznacza spór 2 lub kilku członków albo grup interesu, wywodzący się z konieczności dzielenia się ograniczonymi zasobami albo nadmiernymi obowiązkami. Powodami konfliktów mogą być również: zajmowanie odmiennej pozycji, różnych poglądów, priorytetów lub opinii. Pracowanicy w organizacji czy całe działy przedsiębiorstwa podczas konfliktu prą do tego, by ich pogląd lub punkt widzenia przeważyły nad sprawą lub racją innych. Według przytoczonej definicji spór w organizacji nie jest ani dysfunkcjonalny, ani funkcjonalny. Potencjalnie może po prostu zwiększyć lub ograniczyć efektywność w firmie, zależnie od sposobu jak się tym sporem pokieruje.

W oparciu o literaturę i obserwacje empiryczne należałoby stwierdzić, że podłożem sporów w firmie są najczęściej następujące przyczyny: wynagrodzenia, a w szerszym znaczeniu całe systemy wynagrodzeń, które gro zatrudnionych odczuwa jako nie do końca sprawiedliwe. Kolejna z przyczyn konfliktów to przestarzałe techniki zarządzania firmą, uznawane przez pracowników zarówno subiektywnie, jak i obiektywnie.

Konflikt a negocjacje
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
admin

View all contributions by admin

Similar articles