Poprawki w prawie rodzinnym

Możliwość komentowania Poprawki w prawie rodzinnym została wyłączona 219

Zmianą, bardzo ważną dla wierzycieli męża jest wniosek składania przez wierzycieli do sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej oraz podział majątku. Da to sposobność wierzycielowi korzystania się z majątku obecnie wspólnego małżonków. Dotąd wierzyciel tylko może oczekiwać zaspokojenia z majątku łącznego małżonka, wtedy gdy małżonek ten zaciągnął kredyt za zgodą drugiego małżonka. Wierzyciel ma więc bardzo niewielki dostęp do majątku wspólnego małżonków. Zmiany w przyznawaniu alimentów. Od 3 listopada 2007 roku obowiązuje kodeks, zgodnie z którym czas zasiłku rozpoczynający się w dniu 1 IX 2007 r., na który ustala się prawo do zaliczki alimentacyjnej, przedłuża się do dnia 30 IX 2008 r. Zmiana decyzji w tym przepisie następuje z urzędu oraz nie wymaga zgody strony. Zatem obecnie można się domagać o wypłaty zaliczki alimentacyjnej na dotychczasowych zasadach – w urzędzie gmin, miast albo ośrodkach pomocy społecznej.Drugą dość istotną nowelizacją jest inny zwyczaj przydzielania nazwiska dzieciom. Czasami dochodzi do tego, że dziecko ma nazwisko ojca, choć z nim nie zamieszkuje, bo sąd np. zatwierdził rozwód. Przyjęte jest że niemowle urodzone od męża matki niejako z urzędu otrzymuje nazwisko ojca, chyba że rodzice spiszą oświadczenie o przyjęciu przez dziecko nazwiska matki. Dziś proponuje się zasadę równouprawnienia dla obu rodziców, polegające na daniu dziecku nazwiska składającego się z nazwisk obojga rodziców. Czy jest to zmiana w dobrym kierunku – zależy od punktu patrzenia. Faktem jest, że coraz więcej matek po spisaniu małżeństwa pozostaje przy własnym nazwisku, które jest inne niż nazwisko dziecka, bo ma je po ojcu. Prowadzeniem spraw rodzinnych zajmują się prawnicy z Kancelarii Adwokackiej w Warszawie.

Poprawki w prawie rodzinnym
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
admin

View all contributions by admin

Similar articles