roman lipiński nie żyje

Możliwość komentowania roman lipiński nie żyje została wyłączona 133

Windykacja polubowna jest pierwszym etapem odzyskiwania należności od dłużnika, zalegającego z płatnością lub uchylającego się od niej, bez konieczności wszczynania postępowania na drodze sądowej, w efekcie której sprawę przejmuje komornik.
Jest to ugoda zawarta pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, wypracowana w efekcie, często żmudnych negocjacji oraz technik perswazji, w tym nacisku. Zwykle, zostaje ustalona wysokość rat i terminy ich spłaty (jeśli sytuacja dłużnika nie pozwala na spłatę całości kwoty zaległej).
Jest to najbardziej korzystna dla obu stron forma odzyskiwania długów, ponieważ z jednej strony oszczędza czas, a z drugiej koszty, związane z postępowaniem sądowym oraz egzekucyjnym.
Jeśli jednak nieskuteczne okazują się próby uświadomienia (w ramach wystosowanych pism, przeprowadzonych rozmów telefonicznych oraz bezpośrednich spotkań), że dalszą konsekwencją braku reakcji ze strony dłużnika jest otwarcie sprawy sądowej, która mieć będzie znacznie bardziej dotkliwe skutki prawne, konieczne jest zakończenie etapu windykacji polubownej i sięgnięcie po inne środki prawne.

roman lipiński nie żyje
1 vote, 2.00 avg. rating (57% score)
admin

View all contributions by admin

Similar articles